Benzinski generatori za struju

Šta je najbolje za rezervno napajanje električnom energijom, benzin, dizel ili plin?

Prednosti benzinskih generatora

  • Niska nabavna cena
  • Maleni, lagani i samim tim lako prenosivi

Mane benzinskih generatora:

  • U slučaju prekida napajanja, lokalne benzinske pumpe takođe nisu u
    mogućnosti da prodaju benzin.

Šta je ECOtronic?

Kod uobičajenih benzinskih generatora, električna energija se proizvodi na visokom broju okretaja od 3000 o/min. Međutim, generatori često rade bez ikakvoga tereta. U današnje vreme ovo predstavlja neekonomičnu upotrebu, npr. kod rada sa električnim alatima na gradilištima ili kod hitnih popravki. Kako bi se problem rešio, Endress je razvio ECOtronic koji se sada standardno ugrađuje u liniju DUPLEXplus.

Kako stvar funkcioniše: ECOtronic je ekološki prihvatljivija alternativa uobičajenim načinima proizvodnje električne energije. Ukoliko nema priključenog tereta, sastav drastično smanjuje broj obrtaja motora. Ovo se događa automatski - generator radi tiše, štedi gorivo, ali je uvek u pripravnosti. Kada se ponovo pojavi potrošač, odnosno kada npr. uključite električni alat, ECOtronic osigura dovoljnu snagu.

Prednosti:

  • Niži troškovi rada 
  • Manje emisije štetnih plinova 
  • Znatno manja razina buke
  • Ušteda goriva do 30%
  • Duži radni vijek motora

 

Endress ECOtronicECOtronic EndressEndress ESE 606