Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14

Power Line 15 - 705 kVA

ESE 110 PW MS/AS

Kod proizvoda: 333254/331254
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: PERKINS Diesel engine, posuda za prihvat viška tečnosti,
MeccAlte Elektronski regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata,
Sistem za predgrejanje rashladne tečnosti, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje sa generatora.
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 114,7 / 91,7
"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 103,8 / 83,0
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni

ESE 115 PW MS/AS

Osnovne karakteristike:
PERKINS Diesel engine, posuda za prihvat viška tečnosti, MeccAlte Elektronski
regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata, AS - za automatsko prebacivanje  na napajanje sa generatora.
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 116,0 / 92,8

ESE 15YW MS/AS

Aktuelan proizvod

Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, posuda za skupljanje tečnosti, elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos, sistem za predgrejanje rashladne tečnosti, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 4,5 / 11,6
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 13,2 / 10,5
Alternator: MeccAlte

ESE 145 VW MS/AS

Kod: 333256/331256
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: VOLVO Diesel engine, posuda za prihvat viška tečnosti,
MeccAlte Elektronski regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata,
AS - za automatsko prebacivanje na napajanje sa generatora.
 
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 143,0 / 114,4
"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 132,1 / 105,7
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Kod: 331257
Aktuelan proizvod
VOLVO Diesel engine, Interfejs sa tečnim kristalom,
MeccAlte Elektronski regulisan alternator BEZ ČETKICA,
Okca za dizanje i prenos agregata, Sistem grejanja rashladne tečnosti.ESE 150 VW/AS

Alternator/Tip alternatora: MeccAlte/Sinhroni

Max izlazna snaga  [LTP] kVA/kW 3~: 142,0 / 113,6

"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za 
neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju,
u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 129,8 / 103,8

ESE 3000 BS - ESE 6000 BS - ESE 6000 DBS

Actions for: ESE 3000BS	ESE 3000BSESE 6000 BSESE 6000 DBS

Alternator: Sinhroni
Max izlaz 1~: 3,6 kVA / 3,6 kW
Max izlaz 3~: 6,9 kVA / 5,5 kW
Kontinualni izlaz 1: 3,3 kVA / 3,3 kW
Kontinualni izlaz 3~:6,25 kVA / 5,0 kW
Zvučni pritisak: 72dBA
Vreme rada: 12h
Frekvencija: 50Hz
Gorivo: Benzin
Zapremina motora: 357 cm3
Kapacitet rezervoara: 30L
Dimenzije: 786 x 570 x 600 mm
Utičnice: 1 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A
Klasa otpora: IP23
Zvučna snaga: 97 dB(A)