Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14

Kod: 331220
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: VOLVO Diesel engine, MeccAlte Elektronski
regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje sa generatora, Sistem grejanja rashladne tečnosti, terminal blok
 
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~:601,0 / 480,8
"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 567,0 / 453,6
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
ESE 65 PW/AS endressKod: 331250
Aktuelan proizvod
PERKINS dizel motor, Interfejs sa tečnim kristalom,
MeccAlte Elektronski regulisan alternator BEZ ČETKICA,
Okca za dizanje i prenos agregata,
Sistem grejanja rashladne tečnosti 
Alternator: MeccAlte, sinhroni
Max izl.snaga [LTP] kVA/kW 1~: 66,9 / 53,5
"Prime" power [PRP] snaga koja je dostupna za neograničen broj
radnih sati godišnje pri promenljivom opterećenju,
u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 1~: 60,7 / 48,6
Nominalni napon 1~: 230 V 1~
Nominalni napon 3~: 400 V 3~

ESE 80 PW MS/AS

Osnovne karakteristike: PERKINS Diesel engine, posuda za prihvat viška tečnosti,
MeccAlte Elektronski regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata,
Sistem za predgrejanje rashladne tečnosti, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje sa generatora.
 
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 83,0 / 66,4
"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati
godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa
ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 78,0 / 62,4
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni

Kod: 331237
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: VOLVO Diesel engine, MeccAlte Elektronski
regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata,
AS - za automatsko prebacivanje na napajanje sa generatora, Sistem grejanja rashladne tečnosti, terminal blok
 
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 702,0 / 561,6
"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 631,8 / 505,4
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni

ESE 95 PW MS/AS

Kod proizvoda: 333253/331253
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: PERKINS Diesel engine, posuda za prihvat viška tečnosti, MeccAlte Elektronski  regulisan alternator BEZ ČETKICA, Okca za dizanje i prenos agregata, Sistem za predgrejanje rashladne tečnosti, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje sa generatora.
 
Max. izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 92,4 / 73,9
"Prime" [PRP], snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 83,7 / 67,0
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni

Page 2 of 2