Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14
PTO GENERATORI IP44/63
Kod proizvoda: 511507
Namena: Napajanje
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 100.0/80.0EZG 100/4 II/TN-S
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generat. PRO22S D/4 100KVA
Nominalna struja (A): 144,3 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 200
Nominalna brzina osovine: 750
Težina (kg): 560
Dimenzije: 1130 x 740 x 1007
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h
PTO GENERATORI IP44/58
Kod proizvoda: 511407
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 100.0/80.0EZG 100/4 TN-S
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO22S D/4 100KVA
Nominalna struja (A): 144,3 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 200
Nominalna brzina osovine: 750
Težina (kg): 560
Dimenzije: 1130 x 740 x 1007
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A
PTO GENERATORI IP25
Kod proizvoda: 511039EZG 46/4
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 42.0/33.6
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18M E/4 42KVA
Nominalna struja (A): 60.7
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 23
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 81
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 300
Dimenzije: 1020 x 800 x 900
Kombinacija utičnica: 1 x CEE 230 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A
PTO GENERATORI IP23
Kod proizvoda: 511037EZG 24/2
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 22.0/17.6
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator E1S13M D/2 22KVA
Nominalna struja (A): 31.8
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 23
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 48
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 160
Dimenzije: 930 x 800 x 900
Kombinacija utičnica: 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A
 
PTO GENERATORI IP44/61
Kod proizvoda: 511505
Namena: Napajanje
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 60.0/48.0CEE 400 V / 125 A, 1 h
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18L G/4 60KVA
Nominalna struja (A): 86,6 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 120
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 392
Dimenzije: 1130 x 740 942
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h
PTO GENERATORI IP44/59
Kod proizvoda: 511502EZG 25/2 II/TN-S
Namena: Napajanje
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 22.0/17.6
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator E1X13M E2
Nominalna struja (A): 31.7
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 50
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 220
Dimenzije: 1130 x 740 942
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/32 A, 1 h
PTO GENERATORI IP44/56
Kod proizvoda: 511405
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 60.0/48.0EZG 60/4 TN-S
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18L G/4 60KVA
Nominalna struja (A): 86,6 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 120
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 392
Dimenzije: 1130 x 740 942
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A
PTO GENERATORI IP44//54
Kod proizvoda: 511402EZG 25/2 TN-S
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 25.0/20.0
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator E1S13M/2 24 kVA
Nominalna struja (A): 36.1
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 50
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 220
Dimenzije: 1130 x 740 942
Kombinacija utičnica: 3x230v/16A 1 x CEE 400/16A 1 x CEE 400/32A 1 x CEE 400V/63A
PTO GENERATORI IP26
Kod proizvoda: 511040EZG 66/4
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 60.0/48.00
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18LG/4 60 KVA
Nominalna struja (A): 86.7
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 23
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 118
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 362
Dimenzije: 1020 x 800 x 900
Kombinacija utičnica: 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/125 A
 
PTO GENERATORI IP24
Kod proizvoda: 511038EZG 33/4
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 30.0/24.0
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18S C/4 30KVA
Nominalna struja (A): 43.3
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 23
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 61
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 262
Dimenzije: 930 x 800 x 900
Kombinacija utičnica: 1 x CEE 230 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A
 
PTO GENERATORI IP44/62
Kod proizvoda: 511506
Namena: Napajanje
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 80.0/64.0EZG 80/4 II/TN-S
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO22S C/4 80KVA
Nominalna struja (A): 115,5 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 160
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 500
Dimenzije: 1192 x 740 x 1007
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h
PTO GENERATORI IP44/60
Kod proizvoda: 511504EZG 40/4 II/TN-S
Namena: Napajanje
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 40.0/32.0
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18M E/4 40KVA
Nominalna struja (A): 57,7 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 80
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 266
Dimenzije: 1130 x 740 942
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/63 A, 1 h
PTO GENERATORI IP44/57
Kod proizvoda: 511406
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 80.0/64.0EZG 80/4 TN-S
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO22S C/4 80KVA
Nominalna struja (A): 115,5 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 160
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 500
Dimenzije: 1192 x 740 x 1007
Kombinacija utičnica: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE
400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A
PTO GENERATORI IP44/55
Kod proizvoda: 511404EZG 40/4 TN-S
Namena: Na terenu
Kontinuirana snaga (kVA/kW): 40.0/32.0
Nominalni napon (V): 400/230
Regulacija napona: Generator PRO18M E/4 40KVA
Nominalna struja (A): 57,7 3~
Lična zaštita: 
Frekvencija (Hz): 50
Protekciona klasa (IP): 44/54
Preporučena snaga traktora-približno (HP): 80
Nominalna brzina osovine: 430
Težina (kg): 266
Dimenzije: 1130 x 740 942
Kombinacija utičnica: 3x230 V/16A 1 x CEE 400/16A 1 x CEE 400/32A 1 x CEE 400V/63A